Всички публикации от Glosator

За мишките и хората в женския поведенчески модел – част ІІ

"Да, моята любов е моят грях. Не ми прощаваш ти за моите грешки. А твоите? Сравни греха ми с тях и виж сама чии ли са по-тежки. Но разбери, не твоите уста ще ме винят, отдавна осквернени, изцапани с лъжи, без красота и със следи от клетви и измени. По-грешна ли е моята любов? По-свято ли е твоето терзание? Не ме съди със този гняв [...]

За „мишките и хората“ в женския поведенчески модел – част І

Сещате ли се за новелата на Нобеловия лауреат Джон Стайнбек "За мишките и хората"? Основната тематика, която Стайнбек развива чрез своите герои, е разбирането на човека. "Опитайте се да разберете хората. Познанието на човека никога не води до омраза, а почти винаги - до любов". Писателска му работа. Понякога опростена, понякога твърде сложна и работеща с [...]