Техника – новият код на НЛП

Това, което следва, разбира се далеч не е целият Нов Код на НЛП, който води началото си от книгата на Джон Гриндер и Джудит Кранц "Костенурки до долу". Това е просто сбор на различни техники, организирани по един единствен принцип и отличаващи се само по конкретната си задача за отвличане (пренатоварване на съзнанието).

1. Асоциация на клиента с актуалното му състояние. При което се създава пространствена котва. За оператора тук е важно да откалибрира състоянието (почистване) - да го изведе от него (и от тази пространствена котва) клиента (като при това минимализира нересурса, ако има такъв).

2. Собствено играта или упражнението. Подбира се или се измисля в съответствие със следните правила: Движенията трябва да задействат и двете половинки на тялото равномерно. Сложността на движенията се избира изхождайки от възможностите на клиента, така че те да могат да се изпълняват 15-20 минути, т.е. да са достатъчно леки физически, но да изискват висока степен на концентрация. При това оператора акцентира върху вниманието на клиента върху това, че "... най-важното е да се изпълнят движенията!".

Паралелно на фона на движенията се задейства "съзнателното". Може да се използва и устното броене, повтаряне на думи (фрази) от зад напред и т.н. Собствено, това може да е тест за това, че клиентът е "готов". В този момент, когато той бъде дотолкова погълнат от изпълнението на движението, че абсолютно престане да забелязва своите собствени грешки при броенето и започне да дава отговор автоматически, той трябва да бъде хванат...

3. ... и да бъде пренесен в пространствената котва от точка 1. Да му се даде време да усети какво се е случило с актуалното му състояние, че то се е променило и е станало по-добро. При което могат да минат 15-20 минути, преди клиентът да може да изрази това вербално.

Технически е важно наличието на началната и крайната крачка (пространствената котва), а вариантите на техниката просто се различават чрез различните задачи. То трябва да задейства и двете страни на тялото и различни репрезантативни системи, особено дигиталната (разбира се, най-добре е всички). Важно е задачата да бъде направена сложна, но може и да е простичка, защото успехът се "пренася” върху проблемната ситуация". И така, варианти на задачата:

* Азбука
* Игра на цифри (групова техника)
* Наляво-надясно-Нагоре-надолу
* Архипелага Гулаг
* Четни пляскания

Азбука

Клиентът чете горните букви от таблицата (горните от всяка двойка) буква след буква, едновременно махайки с ръце, съответно на долната двойка: ако отбелязаната буква е "Л" – с лявата ръка, ако е "П" – с дясната, ако е "В" – с двете ръце едновременно.

Може да се варира при ритъма на четене, скоростта и реда на прегледа (напред, назад, като змия, през една буква, първо гласните и т.н.)

А Б В Г Д Е Ж
Л П П В Л В Л

З И К Л М Н О
П В В Л Л П В

П Р С Т У Ф Х
П Л В П П В Л

Ц Ч Ш Ы Э Ю Я
В Л П В П Л П

Архипелаг Гулаг

Клиентът седи на стол, ръцете са на колената. Показалците едновременно и на двете ръце (съблюдава се синхронизация!) рисуват на колената кръгове, като при всяко завършване се произнася "кръг", след това квадрат, произнася се "квадрат", след това триъгълници... и пак кръг и т.н.

Убедили се, че човек успешно изпълнява задачата, операторът казва фразата, която клиентът трябва да повтори слагайки думите на обратно, продължавайки да рисува фигурите (задачата се обяснява преди упражнението: "зелена гора" – "гора зелена". Когато клиентът започне успешно да повтаря, фразата да се удължи: три думи, четири.

Четни пляскания

Един от най-простите варианти, но също така по някаква причина работи: водещият (оператора) пляска в дланите си с премерен ритъм, а клиентът (или по-добре групата) пляска заедно с него, само че на всеки втори път (през едно пляскане). При грешка, водещият спира и дава команда на групата да се започне отново (първото пляскане се пропуска).

Може леко да се варира скоростта и рисунъка на плясканията.

Източник: lover.ru

бутон за споделяне